Podaci za indentifikaciju

Podaci za indentifikaciju

FEROLNOR D.O.O.

Adresa: Jovana Mikića 56

Mesto: 24000 Subotica

Tel: 024/566-100

Mob: +38163/40-18-54 i +38163/53-43-77

Email adresa: nabavaka@ferolnor.rs

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA INDENTIFIKACIJU

PIB:    107833920

MATIČNI BROJ:   20879742

ŠIFRA DELATNOSTI:    4690

FIRMA:       D.O.O.  “FEROLNOR”

IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA:   Eleonora Fekeč

OPŠTINA:    Subotica

MESTO:    Subotica

ADRESA:   Jovana Mikića 56

TELEFON/FAX:    024/566-100

E-MAIL:  nabavka@ferolnor.rs

OBVEZNIK PDV-a:   DA

ŽIRO RAČUN:    205-200233-13